Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

Χάρης Καφρίτσας - Η Τριχωνίδα Α.Ε. προετοιμάζεται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος τύπου LEADER

Η Τριχωνίδα Α.Ε. προετοιμάζεται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος τύπου LEADER, στην περιοχή και ταυτόχρονα σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα επιδιώξει την επίλυση θεσμικών και κανονιστικών ζητημάτων που θα διευκολύνουν την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή στα πλαίσια πάντα ,της βιώσιμης ανάπτυξης.
Πρόκειται για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό και την μελέτη του χώρου της ευρύτερης περιοχής, καθώς και με την ιεράρχηση και τον σχεδιασμό σειράς ήπιων παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα.
  1. Μελέτη του χώρου:
    • Οριοθέτηση όχθιας και παρόχθιας ζώνης
Για να οριοθετήσουμε μέχρι που μπορεί να αναπτυχθούν οι υποδομές από την ανθρωπογενή δραστηριότητα.
  • Εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης (Ε.Π.Μ.)
Μην ξεχνάμε ότι εκτός από το λιμναίο τμήμα, αναπόσπαστο κομμάτι της περιοχής αποτελούν και οι δύο ορεινοί όγκοι του όρους Παναιτωλικού και Αρακύνθου.
Μόνο στα πλαίσια μιας ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης θα μπορούσε το οικοσύστημα αυτό να αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα και ως ενιαίο σύνολο.

  • Εκπόνηση μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης της φέρουσας ικανότητας της περιοχής.
Η μελέτη αυτή αφού καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση, θα θέσει ουσιαστικά τα όρια αντοχής σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.
  • Και τέλος έχοντας πλέον την εμπειρία από την σύσταση στο παρελθόν του τοπικού σύμφωνου ποιότητας «ΔΙΡΚΥ», θα επιχειρήσουμε με πιο οργανωμένο και συστηματικό τρόπο στα πλαίσια μιας νέας μελέτης που θα θέτει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων της περιοχής, να φτιάξουμε ένα νέο Τοπικό Σύμφωνο ποιότητας με βάση τα νέα πρότυπα, ενταγμένο στις νέες οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.
  • Βελτίωση των κάθετων προσβάσεων προς την λίμνη Τριχωνίδα σε επιλεγμένα σημεία περιμετρικά της λίμνης, τόσο στο Βόρειο όσο και στο Νότιο τμήμα της.
  • Δεύτερο και σημαντικότερο, σχεδιασμός και ιεράρχηση μιας σειράς ήπιων παρεμβάσεων Δημοσίου χαρακτήρα, που θα περιλαμβάνει περιπατητικές διαδρομές, θέσεις θέας, δίκτυο ποδηλατοδρόμου, …κλ.π. με στόχο την αύξηση επισκεψιμότητας και τελικά προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.
  • Ταυτόχρονα με όλα αυτά θα πρέπει να επιχειρήσουμε την «σύζευξη» όλων των ανωτέρω με τον πολιτισμό, και τις αθλητικές δραστηριότητες, σχεδιάζοντας ένα πλέγμα ναυταθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων περιμετρικά της λίμνης, που θα έχουν όμως υπερτοπική εμβέλεια και που θα συμβάλουν στην προσέλκυση τόσο επισκεπτών όσο και ιδιωτικών επενδύσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου