Πρώτο forum ανάπτυξης στο «Αρχοντικό της Λίμνης»
Η ανάπτυξη της Τριχωνίδας στην πράξη
Η ιδιωτική πρωτοβουλία, με την υποστήριξη θεσμών της περιοχής, βάζει τις βάσεις για την ανάπτυξη της λίμνης Τριχωνίδας. Συνεχείς και μεγάλη παρουσία πολιτών στο forum. Πως θα επιτευχθεί η ανάπτυξη κατά τους ομιλητές και ποιοι είναι οι θεσμικοί άξονες του forum
Στο Καινούριο, στο «Αρχοντικό της Λίμνης», πραγματοποιήθηκε με μεγάλη αποδοχή και προσέλευση από πολίτες και συμμετοχή από φορείς, συλλόγους και τοπικές επιχειρήσεις το περασμένο σαββατοκύριακο το πρώτο forum για την ανάπτυξη της λίμνης Τριχωνίδας. Το απόγευμα του Σαββάτου, έγιναν οι ομιλίες από καταξιωμένος επιστήμονες και γνώστες μεθόδων για την ανάπτυξη της λίμνης. Οι θεματικοί άξονες του forum ήταν το κανονιστικό και διαχειριστικό πλαίσιο που διέπει τον πόρο, η βιώσιμη ανάπτυξη της Τριχωνίδας και της περιοχής γύρω από την λίμνη, η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, ο τρόπος για την δημιουργία υποδομών για την διασφάλιση των περιβαλλοντικών και οικολογικών πλεονεκτημάτων, ο χωροταξικός σχεδιασμός δράσεων, η ανάπτυξη του αγροτικού, θρησκευτικού και εναλλακτικού τουρισμού και η καταγραφή και ανάδειξη του πολιτισμικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η πρωτοβουλία, για την υλοποίηση του πρώτου forum ανάπτυξης, που ανέδειξε πλήθος πληροφοριών και κινήτρων ανάπτυξης για την Τριχωνίδα, έγινε από δύο ιδιώτες, άτομα των Μ.Μ.Ε, τον κ Σωκράτη Τσόμπο και τον κ Παναγιώτη Μπαρδάκη. Εκτός όμως από την διοργάνωση που έγινε από τα ειδησεογραφικά site Anydaynews – Agriniotimes και τον Ρ/Σ 9.37 στην διοργάνωση συνέβαλε ο δήμος Αγρινίου και η «Τριχωνίδα Α.Ε».